SA Kodanikuühiskonna sihtkapitali voorude ja Kodanike Euroopa programmide infoseminarid novembris

Oktoobrikuus avas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2020. aasta taotlusvooru, mille eesmärgiks on pakkuda tuge ühingute eneseanalüüsile ja arenguplaanide väljatöötamisele ning sotsiaalse ettevõtlusega tegutsemisega alustamisele. Arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru, rahvusvahelise koostöö konkursside ja Kodanike Euroopa programmi ning maakondlike arenduskeskuste tegevuse infoseminarid toimuvad novembrisTartus ja Tallinnas.

Läänemeremaade kontaktseminaril tehti algust oluliste projektidega VIDEO ja GALERIID

17. - 19. septembril toimus seitsmes Läänemeremaade kontaktseminar, mis tõi kokku üle kuuekümne huvilise kaheksast riigist sooviga luua parem koostöö riikide üleselt ja Kodanike Euroopa rahastusprogrammi võimalusi kasutades lahendada edukamalt aktuaalseid probleeme ühiskonnas. Seminari jooksul loodi uusi kontakte, arendati projektide ideid ja leiti partnereid.

Edukad koostöö arendamise vestlused Balti riikide seminaril Leedus FOTOD

6. - 8. septembril toimus Leedus Kodanike Euroopa programmi kontaktseminar eesmärgiga edendada Balti riikide vahelist koostööd ja arendada edasi projektiideid. Eestist osales ALR Arengukeskus MTÜ esindaja Ljudmila Romanjuk ja Koolisõber MTÜ esindaja Natalja Roiko. Seminaril leiti uusi partnereid ning saadi osa BŪTENT! vestlusfestivali melust ja tagasiteel külastati erilist mütside muuseumi Riias.

SALTO PI Erasmus+ projektilaboris arendasid noored projektiideid ja tutvusid rahastusfondidega

30. augustil tutvustas Kodanike Euroopa koordinaator programmi noortele ja noorsootöötajatele suunitletud projektilaboris. Laborisse tuli Euroopast ja mujalt riikidest ligi 40 aktiivset noorsootöötajat ja noorte esindajat, et projektilabori raames täiendada oma teadmisi Media & Information Literacy & Critical Thinking kontseptsiooni ja partimate praktikatega.

Arhiiv

Kodanike Euroopa uudiskirja arhiiv