Kahe EL programmi infopäev – millised toetused sobivad kultuurile, millised kodanikualgatustele

Loov Euroopa Kultuur ja Kodanike Euroopa kutsuvad kultuuris tegutsejaid, aktiivseid kodanikke ning ülikoolide esindajaid 6. novembril kell 14:00-16:30 Arhitektuurikatlasse (Tallinn, Põhja pst 27a), et rääkida rahastusprogrammides pakutavatest võimalustest oma ideede elluviimiseks.

Räägime, mida on oodata veel sel eelarveperioodil (2014-2020) ning heidame pilgu tulevikku.

Läänemeremaade kontaktseminaril tehti algust oluliste projektidega VIDEO ja GALERIID

17. - 19. septembril toimus seitsmes Läänemeremaade kontaktseminar, mis tõi kokku üle kuuekümne huvilise kaheksast riigist sooviga luua parem koostöö riikide üleselt ja Kodanike Euroopa rahastusprogrammi võimalusi kasutades lahendada edukamalt aktuaalseid probleeme ühiskonnas. Seminari jooksul loodi uusi kontakte, arendati projektide ideid ja leiti partnereid.

Edukad koostöö arendamise vestlused Balti riikide seminaril Leedus FOTOD

6. - 8. septembril toimus Leedus Kodanike Euroopa programmi kontaktseminar eesmärgiga edendada Balti riikide vahelist koostööd ja arendada edasi projektiideid. Eestist osales ALR Arengukeskus MTÜ esindaja Ljudmila Romanjuk ja Koolisõber MTÜ esindaja Natalja Roiko. Seminaril leiti uusi partnereid ning saadi osa BŪTENT! vestlusfestivali melust ja tagasiteel külastati erilist mütside muuseumi Riias.

SALTO PI Erasmus+ projektilaboris arendasid noored projektiideid ja tutvusid rahastusfondidega

30. augustil tutvustas Kodanike Euroopa koordinaator programmi noortele ja noorsootöötajatele suunitletud projektilaboris. Laborisse tuli Euroopast ja mujalt riikidest ligi 40 aktiivset noorsootöötajat ja noorte esindajat, et projektilabori raames täiendada oma teadmisi Media & Information Literacy & Critical Thinking kontseptsiooni ja partimate praktikatega.

Avatud Eesti Fondi Euroopa Liidu teemaline arutelu Arvamusfestivalil. Loe ja vaata!

Avatud Eesti Fond osaleb partnerina Kodanike Euroopa programmi projektis, mille raames korraldatakse lisaks Eesti Arvamusfestivalil toimunud diskussioonile sarnased arutelud ka Läti, Leedu ja Belgia demokraatiafestivalidel. Arvamusfestivalil toimunud ingliskeelne arutelu keskendus noortele, Euroopale ja eesseisvatele muutlikele aegadele. Arutelu kohta saab lugeda kokkuvõtet ja vaadata täispikkuses videot.

Arhiiv

Kodanike Euroopa uudiskirja arhiiv