Programmi uued taotlustähtajad aastatel 2019 ja 2020

Kodanike Euroopa programmis on järgmiseks kaheks aastaks toimunud muudatused. Varasema kahe taotlustähtaja asemel on kolm: 1 veebruar, 1. märts ja 1. september. Loe edasi, milliste meetmete projekte tähtaegadel esitada saab ja millistes ajavahemikes peavad projektid algama.

Kodanike ja Loov Euroopa 21.09 veebiseminari esitlus ja ettekande salvestus

Kodanike Euroopa koordinaator tutvustas veebiseminaril programmi tegevussuundi ja meetmeid ning avaldas programmi muutunud tähtajad järgmiseks kaheks aastaks. Loov Euroopa Kultuur ekspert rääkis rahvusvahelise kultuurikoostöö toetamisest, kirjanduse tõlkimisest ning võrgustike ja platvormide tegevusest, tähtaegadest ja tulevikuplaanidest. Lae alla ettekande esitlused ja vaata seminari salvestust. 

Kodanike Euroopa programm Kuressaares, Viljandis ja Narvas

Septembrikuus tutvustas Kodanike Euroopa koordinaator programmi kolmes Eesti linnas, kus üle 80 osalejale anti ülevaade programmi eesmärkidest, meetmetest, tähtaegadest ja partnerotsingute võimalusest. Lisaks said kohaletulnud teada ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühendustele suunatud rahvusvahelise koostöö konkurssidest.

Kodanike Euroopa tutvustamine Viljandis 14.09 ja Narvas 19.09 

Septembrikuus tutvustame Kodanike Euroopa programmi sündmustel, mis toimuvad 14.09 algusega kell 13:30 Viljandis ja 19.09 algusega 12:00 Narvas (vene keeles). Tutvustame Kodanike Euroopa programmi eesmärke ja tegevussuundi, märgime ära järgmised tähtajad ja sündmused ning lisaks saab ülevaate Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahvusvahelise koostöösuuna konkurssidest.

Arhiiv

Kodanike Euroopa uudiskirja arhiiv