Esita Kodanike Euroopa 2. septembri taotlusvooru rahvusvaheline projekt

Kodanike Euroopa 2019. aasta kolmandasse vooru saab taotlusi esitada demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse tegevussuuna sõpruslinnade, linnade võrgustike ja kodanikuühiskonna projektide meetmetesse. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. september 2019 kell 13:00. Loe edasi, millised on vooru eesmärgid, kui pikalt kestvaid projekte toetatakse, mis on maksimaalne toetuse suurus ning teistest olulistest tingimustest.

Leia partnerid Balti riikide kontaktseminarilt 6.-8. septembril Leedus

Elame perioodil, kus Euroopa ajaloo mõistmine on kodanikuühiskonna arengu oluline osa üle Euroopa. "Baltics Networking Brunch" kontaktseminar keskendub sel aastal Euroopa ajaloolise mälu temaatikale, et luua võimalus arutleda Euroopa ajaloo üle riikide üleselt. Baltikumist partnereid otsivad organisatsioonid ja asutused on oodatud võtma osa Balti riikide kontaktseminarilt, et luua sidemeid Läti ja Leeduga, arutleda Kodanike Euroopa programmi projektiideede üle ja saada osa BŪTENT! vestlusfestivalilt Leedus.

"Partnerlus on kui lill, seda tuleb kasta!"

Maikuu teises pooles Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt Pärnus korraldatud Soome ja Eesti sõpruslinnade ja -valdade kokkutulek andis juurde mõtlemisainet ja jättis sisse mõnusa tunde. Soe õhkkond, sõbralikud inimesed ja koostööle orienteeritus on ülimalt olulised. Tõdesin seda taaskord.

Arhiiv

Kodanike Euroopa uudiskirja arhiiv