Kodanike Euroopa 12.08 veebiseminari salvestus

Rahvusvahelise koostöö projektide elluviimisest ja partnerina osalemisest huvitatutel on võimalus kuulata järele Kodanike Euroopa programmi veebiseminari, et saada ülevaade 2. septembri taotlustähtaja meetme´test, partnerotsingutest, programmi lähitulevikust ja tutvuda taotlusvormiga. 

Kodanike Euroopa programm SALTO PI Erasmus+ projektilaboris 30.08

Kodanike Euroopa koordinaator tutvustab programmi SA Archimedes struktuuriüksuse SALTO PI poolt 28.-30. augustil noortele ja noorsootöötajatele suunitletud projektilaboris. Euroopast ja mujalt riikidest 40 noorsootöötajat ja noorte esindajat kokku toova projektilabori peamine eesmärk on tutvustada osalejatele Media & Information Literacy & Critical Thinking kontseptsiooni ja partimaid praktikaid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konkurss 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konkurss 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale on teemal „Rohkem naisi Euroopa ühiskonnas ja majanduses”. Auhinnaga tunnustatakse innovaatilisi algatusi ja projekte, mille eesmärk on võidelda naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja nende võrdse kohtlemise eest kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

Eesti Inimõiguste Keskus ja Kodanike Euroopa kutsuvad 10.08 Arvamusfestivali väärtuste alale

09.-10. augustil toimub Paides seitsmes Arvamusfestival, mis toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast.

Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Kodanike Euroopa programmiga toob 10. augustil kell 13:00-16:30 Arvamusfestivalile kaks aruatelu: "Võõrapelgus töökeskkonnas - ennetus ja lahendused?" ning "Võõrahirm – kahjulik Eesti mainele, ettevõtlusele ja haridusmaastikule?"

Kodanike Euroopa 12.08 veebiseminar. Registreeri kuulama!

Kutsume rahvusvahelise koostöö projektide elluviimisest huvitatuid 12. augustil osalema Kodanike Euroopa veebiseminaril. Veebiseminar toimub kell 14:00-15:00 ning osaleda saab igal pool, kuhu ulatub internet!

Arhiiv

Kodanike Euroopa uudiskirja arhiiv