ENUT kutsub seminarile: "Kes võidavad eelarvetest?"

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT kutsub noori ja teisi huvilisi sootundliku eelarvestamise seminarile 12. aprillil. Seminari eesmärk on julgustada eelkõige noori veel aktiivsemalt otsustus- ja valitsemisprotsessides kaasa rääkima. Tule kuula, mida räägivad oma tööst ja kogemustest Tartu volikogu liige Laura Danilas ning eelmine  soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik  Mari-Liis Sepper.

Leia koostööpartnerid Eesti-Soome kontaktseminarilt 16.-17.05 Helsingis!

Kodanike Euroopa programmist ja Eesti-Soome koostöö tõhustamisest huvitatud mittetulundusühinguid ja avalik-õiguslikud asutused on oodatud võtma osa 16.-17. mail 2019 toimuvast kontaktseminariltseminarist eesmärgiga luua riikidevahelisi sidemeid, arutleda projektiideede üle ja saada praktiline kogemus Kodanike Euroopa projekti koostamisest.

Rahvusvaheline koostöö kui võimalus ideede ellu kutsumiseks

15. märtsil Narva Vaba Lava Teatrikeskuses Sillamäe Lastekaitseühingu, AMATEO võrgustiku ja mitmete teiste partneritega koostöös toimunud rahvusvahelise konverentsi „Connect 2019 Estonia“ raames jagasid eksperdid ja praktikud oma kogemusi ja mõtteid rahvusvahelise koostöö teemadel. Sündmust iseloomustab hästi ühe kuulaja mõte: "Kui meil on lahendused, siis võib öelda, et tegemist ei ole probleemiga!". Loe edasi

15.02 veebiseminari salvestus ja vestlus toetuse saajaga

Aasta esimesel veebiseminaril jagas kogemust Kodanike Euroopa rahastusprogrammist toetust saanud Valga Linnavalitsuse projekti eestvedaja Marika Post. Tuletasime meelde 1. märtsi ja 1. septembri tatolustähtaegu. Kutsusime programmist huvitatuid kolmele põnevale kontaktseminarile, mis toetavad nii Eesti-Soome, Baltikumi kui ka Läänemeremaade koostööd. Vaata veebiseminari salvestust meie vestlusest, sündmustest ning taotlemisest ja vormidest! 

Programmi koostööideede jagamine Linnade ja Valdade Päevadel 2019

12.-13. veebruaril toimunud Linnade ja Valdade Päevadel 2019 said osalejad teada mitmetest rahvusvahelistest koostöövõrgustikest ja rahastusprogrammidest. Kodanike Euroopa programmi projekti kogemust jagas Valga Linnavalitsuse projekti eestvedaja Marika Post. Lisaks programmi tutvustamisele arutles Kodanike Euroopa koordinaator koostöö võimalusi Kesk-Läänemere ja URBACT programmide koordinaatoritega. Vestluste käigus leidus puutepunkte nii Linnade ja Valdade Liidu tulevikusündmuste osas kui ka Valga ja Otepää vallavalitsustega.

Arhiiv

Kodanike Euroopa uudiskirja arhiiv