Kommenteeri

Eesti Inimõiguste Keskus ja Kodanike Euroopa kutsuvad 10.08 Arvamusfestivali väärtuste alale

09.-10. augustil toimub Paides seitsmes Arvamusfestival, mis toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast.

Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Kodanike Euroopa programmiga toob 10. augustil kell 13:00-16:30 Arvamusfestivalile kaks aruatelu: "Võõrapelgus töökeskkonnas - ennetus ja lahendused?" ning "Võõrahirm – kahjulik Eesti mainele, ettevõtlusele ja haridusmaastikule?"
Kodanike Euroopa programmi eesmärgiks on toetada demokraatlikku kaasatust ja kodaniku algatust. Prioriteetideks on muu hulgas kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamine ning võitlus sisserändajate ja vähemusrühmade häbimärgistamise vastu, samuti solidaarsuse edendamine kriisi ajal. 

Võõrahirm laiemalt ja võõrapelgus töökeskonnas on teemad, mis on tänapäeva Euroopa Liidu riikides aktuaalsed teemad. Muutuvas ühiskonnas on oluline arutleda lahenduste üle, kuidas ennetada ja lahendada üleskerkivaid probleeme ning teadvustada võimalikku mõju erinevatel tasanditel. 


Võõrapelgus töökeskkonnas - ennetus ja lahendused? |  kell 13.00–14.30

Avalikus debatis ja meedias toimuv jõuab ka töökeskkonda. Eesti tööturul on järjest enam välistööjõudu, ent tööandjad puutuvad seetõttu kokku võõrapelgusega. Milline on tööandja roll, kui ühiskonnas levinud umbusaldus ja eelarvamused jõuavad sõnade ja tegudeni? Kas piisab organisatsioonikultuuri edendamisest või tuleb resoluutsemalt sekkuda - tüliinorijaid töölt vabastada, sotsiaalmeediakontosid tsenseerida jne? Arutelus tuuakse välja tööandjate mured ja pakutakse neile ka praktilisi lahendusi.

Modereerib Sigrid Solnik, osalevad Laura Eelmaa (Tieto Estonia personalijuht), Mihkel Tammo (Estanc AS tegevjuht), Piret Mårtensson (Kaubamaja personalijuht), Kelly Grossthal (Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert)


Võõrahirm – kahjulik Eesti mainele, ettevõtlusele ja haridusmaastikule? | kell 15.00–16.30

Eestis on pead tõstnud võõravaen. Juba täna võib välismaa foorumitest lugeda, et tegu on riigiga, kus leiavad aset päritolust tingitud tagakiusamisjuhtumid. Seetõttu on arusaadav, et Eestisse tööle või õppima tuleku osas tekib kahtlusi. Teame välisspetsialiste, kes on seetõttu riigist lahkunud. Teisalt on avalikkuses palju juttu Eesti brändimisest ja atraktiivse sihtpaigana turundamisest välisriikides. Vastuolu? Arutleme, kuidas võõrahirm ja Eesti maine kokku kõlavad ning millised on lahendamist vajavad kitsaskohad.

Modereerib Maris Hellrand, osalevad Regina Valge (Arvato FS personalijuht), Eero Loonurm (SA Archimedes välisturunduse juht), Annely Tank (Work in Estonia rahvusvahelise maja juht), Ilmar Raag
Lisa kommentaar

Email again: