Kommenteeri

Eesti taotlejate muljed Poolast: Leidsime uusi kontakte ja arendasime projektiideid

Kuressaare Edukontori, Eesti Instituudi, Eesti Filmi Instituudi, Tallinna Filmikooli ja Tartu Linnavalitsuse esindajad osalesid 9.-11. oktoobril Poolas Gdanskis toiminud seminaril "Making Waves 2018". Kontaktseminaril leidsid nad uusi kontakte, suurendasid võrgustikku ja leidsid projektiideedele koostööpartnereid.
Kuuendat korda toimunud Kodanike Euroopa programmi kontaktseminari eesmärgiks oli toetada programmi sobivaid ühinguid ja asutusi Euroopa tasandil koostöö tegemises, pakkudes neile sündmusega tuge rahvusvahelise projekti ellukutsumisel või sellest osa võtmisel ning projekti koostamisel.
Seminaril osales üle neljakümne huvilise kaheksast Euroopa Liidu riigist - Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, Poolast ja Saksamaalt. Osalejad said põhjaliku ülevaate Kodanike Euroopa programmist ja selle tulevikuplaanidest. 

Eestit esindasid Hemminki Otstavel ja Kristiina Avik Tartu Linnavalitsusest, Johannes Lõhmus Eesti Filmi Instituudist, Karol Ansip Tallinna Filmikoolist, Katrin Maiste Eesti Instituudist ja Marjana Luist Kuressaare Edukontorist.  

"Eesti delegatsioon oli seminaril väga aktiivne, kasutas erinevaid võimalusi kontaktide loomiseks, partnerite leidmiseks ning ideede genereerimiseks ja arendamiseks. Programmi koordinaatorina on mul hea meel, et osalejad huviga kaasa lõid. Usun, et seminarist on nende asutustele ja ühendustele ka pikemaajaline positiivne mõju," ütles  Evelyn Valtin, Kodanike Euroopa koordinaator Eestis.

Seminarikoht, Euroopa Solidaarsuse Keskus, jättis nii oma väljapanekuga, selle mitmekesisusega kui ka tegevuse ulatuse ja professionaalsusega sügava mulje. Muuseum on pärjatud Euroopa Nõukogu aasta 2016 muuseumipreemiaga. 

Hemminki Otstavel, Tartu Linnavalitsus
"Euroopa Solidaarsuse Keskuses toimunud kontaktseminar andis väärtuslikku lisainformatsiooni ning täiendavaid teadmisi Kodanike Euroopa programmi toimimise kohta. Lisaks saime palju mõtteainet ning julgustust erinevate projektiideedega jätkamiseks. Väga huvitav oli kuulata ka teiste Läänemeremaade seniste praktikate ning uute algatuste kohta Kodanike Euroopa programmis.

Äärmiselt tore oli näha, et kõik kohaletulnud inimesed olid erinevatest koostöövõimalustest huvitatud, mistõttu oli minu arvates tegemist igati inspireeriva ning motiveeriva kohtumisega. Poola kontaktseminar andis erinevatele organisatsioonidele võimaluse leida reaalseid rahvusvahelisi koostööpartnereid ning mõttekaaslasi, kellega ühiste projektiideede kallal edasi töötada."   

Johannes Lõhmus, Tallinna Filmi Instituut
„Gdanski linn ja sealne Euroopa Solidaarsuse Keskus on väga motiveeriv keskkond, kus vahetada mõtteid inimõiguste, rahvusliku eetika ja sotsiaalse sallivuse ning kaasatuse teemadel. Seda sai ka tehtud ja loodetavasti võib nendest kohtumistest kooruda välja ka konkreetsem koostöö. Tänan Gdansk ja „Kodanike Euroopa“ programm.“

Karol Ansip, Tallinna Filmikool
"Making Waves" kinkis koostöise platvormi oma projektiidee testimiseks rahvusvaheliselt värvikas seltskonnas. Mulle sümpatiseeris tekkinud kultuuridevaheline dialoog ning loovus, millega osaliste erinevaid pädevusi ja mõtteid lõimiti. Suur tänu ka korraldajatele, kelle loodud keskkond andis võimaluse sel sünergial sündida."

Katrin Maiste, Eesti Instituut
"Kasutasin igati hästi ära võimaluse, et saada rohkem teada osalevate kohalike omavalituste tegemistest jt vabaühenduste projektidest. Mõnikord ongi ju väga vaja teada muude valdkondade tegemistest. Sarnastest organisatsioonidest inimestega oleks veelgi pikemalt tahtnud suhelda. Palju targemaks sain Poola Solidaarsuse liikumisest. Solidarnosti muuseumis oli tunda poolakate ühtehoidvust, võimsat rahvaliikumist, mis ei jäänud kahjuks ohvriteta, uhkust oma paavsti üle."

Kristiina Avik, Tartu Linnavalitsus  
"Läänemeremaade kontaktseminar andis väärtusliku võimaluse peegeldada projektiideid võimalike koostööpartneritega. Viimases etapis sündinud tiimiga käib juba suhtlemine vabatahtlikkuse-teemalise projekti elluviimise võimalikusest Soome, Rootsi, Läti ja Leedu kontaktidega. Linna esindajana oli väga meeldejääv kuulata Peter Wolkowinski esitlust sotsiaalse innovatsiooni teemal, mis, lisaks värvikatele lugudele-näidetele, julgustas ka sotsiaalsete probleemide lahendamisel mõtlema kastist välja. Seminari kohavalik oli ka väga hästi õnnestunud, keskkond oli inspireeriv ja informeeriv. " 

Marjana Luist, Kuressaare Edukontor
"Mulle väga meeldis, kuidas seminari korraldajad olid programmi koostanud nii, et teemad liikusid sujuvalt suure pildi vaatest väikesele. Kuna olin varasemalt programmi kohta infot saanud vaid kirjalike materjalide põhjal, siis minu jaoks oli oluline kuulata praktilisi näiteid inimestelt, kes olid varasemalt programmi raames projekte ellu viinud. Seminar inspireeris kaasa lööma põnevates Kodaniku Euroopa projektides ning andis piisavalt teadmisi, et oma organisatsiooniga projektitaotlust esitada."

Eesti delegatsioon Gdanskis vasakult paremale: Kristiina Avik, Hemminki Otstavel, Katrin Maiste, Johannes Lõhmus, Marjana Luist, Karol Ansip

Eesti delegatsioon seminaril vasakult paremale: Kristiina Avik, Hemminki Otstavel, Katrin Maiste, Johannes Lõhmus, Marjana Luist, Karol Ansip

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Facebooki lehe postitus.

Järgmine kontaktseminar "Making Waves 2019" toimub aasta pärast. Asukoha ja kuupäevad avaldame seminari veebilehel www.balticseacontact.eu 2019. aasta kevadel.

Lisa kommentaar

Email again: