Kommenteeri

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konkurss 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konkurss 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale on teemal „Rohkem naisi Euroopa ühiskonnas ja majanduses”. Auhinnaga tunnustatakse innovaatilisi algatusi ja projekte, mille eesmärk on võidelda naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja nende võrdse kohtlemise eest kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

Kodanikuühiskonna auhinnale võivad kandideerida kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Samuti võivad kandideerida üksikisikud. 

Auhinnale saab esitada algatusi või projekte, mis on juba ellu viidud või alles rakendamisjärgus.  Auhinnafond on 50 000 eurot ja see jagatakse kuni viie võitja vahel.  Auhinnatseremoonia toimub Brüsselis 12. detsembril 2019.


Taotluste esitamise tähtpäev on 6. september 2019 kell 10.00


Lisainfo ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval EMSK veebilehe uudises.

Täiendav teave: EMSK pressiosakond – Laura Lui, + 32 (0)2 546 91 89, laurairena.lui@eesc.europa.eu, @EESC_PRESS 


KODANIKUÜHISKONNA AUHINNAST

Tänavu juba üheteistkümnendat aastat välja antava kodanikuühiskonna auhinna käivitas komitee selleks, et tunnustada ja innustada kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute konkreetseid algatusi ja saavutusi, millega on märkimisväärselt aidatud edendada ühiseid väärtusi Euroopa ühtekuuluvuse ja integratsiooni suurendamisel. 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna teema oli „Identiteedid, euroopalikud väärtused ja kultuuripärand Euroopas“. 


Lisa kommentaar

Email again: