Kommenteeri

Kodanike Euroopa heade praktikate brošüür

2018. aastal valmis Kodanike Euroopa Läänemeremaade parimate praktikate brošüür, kuhu on kokku kogutud 8 riigi eestvedamisel elluviidud edukad projektid. Brošüüris on esile tõstetud Valga Linnavalitsuse eestvedamisel toimunud projekt . Lisaks on ära mainitud projekt, kus MTÜ Töötuba Ratastel osales partnerina. Tutvu brošüüriga!
Kodanike Euroopa parimate praktikate brošüüris on valik Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa ja Poola taotlejate poolt toetust saanud projektide lühitutvustused ja tagasiside.

Eesti on esindatud Valga Linnavalitsuse projektiga "Ajaloolise mälu, ühise mineviku ja väärtuste teadvustamine läbi pikaaegse rahvusvahelise koostöö", mis toimus ühes  Soome, Belgia, Poola ja Läti linnadega 2017. aasta suvel Valgamaal. 

Eesti partnerina osales projektis "Gaining experience in the European Union’s refugee migration problem issues, case studies and integration tools development" MTÜ Töötuba ratastel.

Paberkujul jagamiseks on Kodanike Euroopa kontaktpunktis 100 eksemplari, mida on võimalik saada programmi sündmustelt või küsida otse evelyn@kysk.ee ja 655 6245.   

Brošüüri digitaalset PDF-versiooni saab lugeda ja alla laadida siinLisa kommentaar

Email again: