Kommenteeri

Kodanike Euroopa programm Linnade ja Valdade Päevadel 2017

15. – 16. märtsil toimunud Linnade ja Valdade Päevadel 2017 avanes võimalus tutvustada Kodanike Euroopa programmi linnadele ja kohalikele omavalitsustele, kes juba teevad koostööd rahvusvahelisel tasandil või soovivad tegema hakata. Kodanike Euroopa programmi tutvustamise raames jagasime informatsiooni eelkõige sõpruslinnade ja linnadevõrgustike meetmete kohta.
16. märtsil läbi viidud töötuba oli mõeldud nii suurematele kui ka väikesematele kohalikele omavalitsustele, kes juba teevad koostööd rahvusvahelisel tasandil või soovivad tegema hakata. Töötoas tutvustasid rahvusvahelist koostööd ja edukaid projekte Tartu, Haapsalu, Narva ja Türi linnade esindajad. Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo, Tallinna Arengu- ja koolituskeskus ning EELK Puhja kogudus jagasid kogemusi arenguabi projektide läbiviimisest koostöös Aafrika riikidega. Kodanike Euroopa programmi tutvustamise raames jagasime informatsiooni eelkõige sõpruslinnade ja linnadevõrgustike meetmete kohta.


Sõpruslinnade meede toob kokku kodanikke ja eksperte Euroopa linnadest ja omavalitsustest Euroopa Liidule oluliste teemade ümber, et edendada osalemist poliitilistes protsessides, arendada ühiskondlikku aktiivsust, vabatahtlikku tegevust, kodanike teadlikkust. Maksimaalne toetus on selle meetmeraames 25 000€ ja projekti võib kesta kuni 21 päeva. Toetust on võimalik taotleda juhul, kui osalevate riikide arv on vähemalt kaks 2  ja kutsutud külaliste arv ei tohi olla väiksem kui 25.

Linnavõrgustike meede on mõeldud pikaajalisema koostöö edendamiseks ja jätkusuutlike projektide algatamiseks ühist huvi pakkuvatel teemadel ning heade tavade vahetamiseks. Maksimaalne toetus on 150 000€ ja projekt võib kesta kuni 24 kuud. Minimaalne osalevate riikide arv on neli ja projektis peab osalema omavalitsusi vähemalt neljast rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik. Minimaalne korraldavate ürituste arv on 4 ja kutsutud külaliste osakaal peab olema vähemalt 30%.

Mõlema meetme raames on esitamistähtajad kaks korda aastas - 1. märts ja 1. september.

Lisainfo ja materjalid toimunud seminarist asuvad Taveco Disain OÜ kodulehel.

Lisa kommentaar

Email again: