Kommenteeri

Kodanike Euroopa programmi tutvustamine Moldova koostööteemalisel ümarlaual

5. aprillil toimus Jänedal Maamajanduse Infokeskuses Moldova ümarlaud, mille eesmärgiks oli tutvustada Eestis ja Moldova vahe toimuvat koostööd ning rääkida koostöö suurendamise võimalustest ja vahenditest. Ümarlaual osalesid LEADER tegevusgruppide, Eesti Maaülikooli, MTÜ Ettevõtlikud Naised Eestimaal (ETNA), Maaleluministeeriumi ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Kodanike Euroopa programmi esindajad.

Viimase paari aasta jooksul on edenenud maaelu arengu alane koostöö Moldova ja Eesti vahel, milles osalevad LEADER tegevusgrupid, maaeluvõrgustik ja teised organisatsioonid. Moldova asutustel ja organisatsioonidel on suur huvi teha jätkuvat koostööd Eestiga.

Kodanike Euroopa koordinaator tutvustas ümarlaual osalenud programmi eesmärke, toetuse tüüpe ja erinevaid meetmeid. Moldova ei ole küll üks 28 Euroopa Liidu liikmesriigist ega ka teistest osalejariikidest (Albaania, Montenegro, Serbia, Makedoonia, Bosnia ja Hertsegoviina), mistõttu ei saa nad olla programmi taotlejad ega ka süsteemi registreeritud partnerid, kuid projektides on siiski võimalik kaasa lüüa. Samuti on Kodanike Euroopa programmi raames võimalik leida organisatsioone, kellega koostööd alustada.

Kodanike Euroopa programmis osalev taotleja ja partnerid peavad olema kas avalik-õiguslikud asutused või mittetulundusühingud (MTÜd, sihtasutused, haridusasutused, muuseumid, raamatukogud, teadus-, kultuuri, noorte-, ohvrite- või mäluorganisatsioonid, sõpruslinnade ühendused ja komiteed, linnad ja omavalitsused või neid esindavad mittetulundusorganisatsioonid).

Lisaks tutvustas Evelyn Valtin Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahvusvahelise koostöö toetamise võimalusi läbi reisitoetustevälisprojektide omafinantseerimise ja rahvusvaheliste katuseorganisatsioonide suursündmuste konkurssi.  

Pikema ülevaate ümarlaua raames tutvustatud projektidest ja tegevustest leiab Maamajanduse Infokeskuse kodulehelt.


Lisa kommentaar

Email again: