Kommenteeri

Kodanike Euroopa programmi viimane taotlustähtaeg on 1. september. Esita projekt!

Kodanike Euroopa 2020. aasta kolmandasse vooru saab taotlusi esitada demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse tegevussuuna sõpruslinnade, linnade võrgustike ja
kodanikuühiskonna projektide meetmetesse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1.
september 2020 kell 18:00. Loe edasi, millised on vooru eesmärgid, kui pikalt kestvaid projekte toetatakse, mis on maksimaalne toetuse suurus ning teistest olulistest tingimustest.
Tutvu allpool toodud tegevussuuna ja prioriteetidega ning vooru meetmetega. Enne taotlemise alustamist tutvu põhjalikumalt meetmete tingimustega, taotlemisprotsessi ning programmijuhisega Kodanike Euroopa toetuste ja taotlemise alamlehtede kaudu.

Taotlemine kõikidesse meetmetesse on avatud ja taotlusvormid saab alla laadida. Sõpruslinnade ja linnade võrgusike meetmed avanevad taotlemiseks peagi.

9.07 kell 11.00 toimub veebiseminar, kus räägime lühidalt Kodanike Euroopa programmist, kuid samuti reisitoetuste konkursist ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali pilootprogrammist, mis on suunatud väliseesti väljaannete toetamiseks. Veebiseminaril osalemiseks tuleks registreerida end siin.

Järgmine veebiseminar toimub tõenäoliselt augustikuu esimesel nädalal, mille raames vaatame põhjalikumalt taotlusvooru vorme ja vastame ka registreerimisel esitatud küsimustele. Täpsem info veebiseminari kohta lisandub veebilehele ja jõuab uudiskirja listi kaudu emailidele juulikuu lõpuks.


Demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse tegevussuund

Suuna raames toetatakse tegevusi, mis hõlmavad kodanikuosalust selle sõna kõige üldisemas tähenduses ja keskenduvad eelkõige liidu poliitikaga otseselt seotud tegevustele, osalemaks konkreetselt liidu poliitika kujundamise protsessis programmi eesmärkidega seotud valdkondades.

Tegevussuuna raames tegeletakse ka projektide ja algatustega, mis arendavad vastastikuse mõistmise, kultuuridevahelise õppimise, solidaarsuse, ühiskondliku aktiivsuse ja vabatahtliku tegevuse võimalusi liidu tasandil.

Demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse suuna 2020. aasta konkreetsed prioriteedid on järgmised:

  • Arutelud Euroopa tulevikku üle ja Euroskeptitsismi mõistmine
  • Solidaarsuse kui põhikontseptsiooni edendamine
  • Kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamine ning võitlus sisserändajate ja vähemusrühmade häbimärgistamise vastu
Sõpruslinnade meede

Sõpruslinnade meetme eesmärk on toetada projekte, mis koondavad programmi eesmärkidega kooskõlas olevate teemade ümber suure hulga kodanikke sõpruslinnadest, kusjuures arvestatakse mitmeaastaseid prioriteete.

Taotlusi saavad esitada linnad ja kohalikud omavalitsused või nende sõpruskomiteed või muud kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud.

Maksimaalne toetus: 25 000€
Maksimaalne kestus: 21 päeva

Minimaalne osalevate riikide arv: 2 
Projektis peab osalema partnereid vähemalt kahest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik.
Minimaalne kutsutud külaliste arv: 25 

Tutvu sõpruslinnade meetme avatud vooruga ka Euroopa Komisjoni veebilehel.
 

Linnade võrgustike meede

Omavalitsused ja ühendused, kes töötavad koos mõne pikaajalise väljavaatega ühise teemaga, võivad soovida arendada linnade võrgustikku, et oma koostööd jätkusuutlikumaks muuta. Ühist huvi pakkuvate küsimustega tegelevad omavalitsuste võrgustikud on oluline vahend heade tavade vahetamiseks.

Taotlusi saavad esitada linnad ja kohalikud omavalitsused või nende sõpruskomiteed või võrgustikud. Samuti muude tasandite kohalikud/piirkondlikud kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste liidud/ühendused, kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud. Lisaks taotlejatele võivad projektide partnerid olla mittetulunduslikud kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Maksimaalne toetus: 150 000€
Maksimaalne kestus: 24 kuud

Minimaalne osalevate riikide arv: 4
Projektis peab osalema partnereid vähemalt neljast rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik.
Minimaalne kutsutud külaliste osakaal: 30%
"Kutsutud osalejad" on rahvusvahelised osalejad, kelle saatsid rahastamiskõlblikud partnerid.

Tutvu linnade võrgustike meetme avatud vooruga ka Euroopa Komisjoni veebilehel.


Kodanikuühiskonna projektid

Projektid kaasavad kodanikke ja edendavad riikidevahelist partnerlust ja võrgustikke, soodustades osalemist Euroopa Liidu poliitika kujundamise protsessides arutelude, arvamuste kogumise ja levitamise ning heade praktikate vahetamise kaudu.

Taotlusi saavad esitada mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuuri ja teadusasutused. Partnerid võivad lisaks sobivatele taotlejatele olla ka kohalikud/piirkondlikud omavalitsused, sõpruslinnade komiteed ja võrgustikud.

Maksimaalne toetus: 150 000€
Maksimaalne kestus: 18 kuud

Minimaalne osalevate riikide arv: 3
Projektis peab osalema partnereid vähemalt kolmest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik.

Tutvu kodanikuühiskonna projektide avatud vooruga ka Euroopa Komisjoni veebilehel.


Küsimuste korral võta ühendust:

Evelyn Valtin
Mob: +372 513 3656
E-post: evelyn@kysk.eeLisa kommentaar

Email again: