Kommenteeri

Kodanike Euroopa programmi virtuaalne lõpuseminar "Unistajad ja tegutsejad"

Kodanike Euroopa programmi 2014-2020 perioodi lõpuseminar toimub 29. märtsil kell 11.00–13.00. Seminari fookuses on eduka rahvusvahelise koostöö olulised aspektid, milleks on projekti tegevuste planeerimine ja plaani ellu viimine, pikaajaliste partnerite leidmine ning kaasava virtuaalse koostöö tegemine. Kasulikke teadmisi jagavad pikaajalise riikideülese koostöö kogemusega esinejad Tartu Linnavalitsusest, Sillamäe Lastekaitse Ühingust, Eesti Inimõiguste Keskusest, Skillex OÜst ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist

Loe edasi ja registreeri end sündmusele.

REGISTREERI end osalema siin
Ühine Facebooki sündmusega.

AJAKAVA

I OSA 11.00–12.00 

11.00-11.40 Kodanike Euroopa programm
  • Avasõnad 
    • SA Kodanikuühiskonna SihtkapitalAnneli Roosalu, juhataja 
    • Siseministeerium, Marten Lauri, kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika nõunik 
  • Programmi lõppenud perioodi ülevaade, Gilles Pelayo, Euroopa Komisjon, programmi üksuse juhataja (ettekanne on inglise keeles)
  • Programmi jätkumine Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused programmi raames,  Evelyn Valtin, KÜSK, programmi koordinaator Eestis
11.40-12.00 "Unistajad ja tegutsejad", Jim Sharman
Oma kõnes jagab pikaajalise rahvusvahelise koostöö kogemusega Jim inspireerivaid lugusid selle kohta, kuidas kontaktid ja edukas koostöö võivad muuta unistused sisukaks tegevuseks parema maailma suunas. (ettekanne on inglise keeles)

PS: ingliskeelsetele ettekannetele eestikeelset tõlget ei pakuta.

"Kohvipaus" 

II OSA 12.10–13.00 
Töötubade raames jagavad eksperdid oma kogemustele tuginevaid teadmisi, mida saab kasutada rahvusvaheliste projektide elluviimisel. Osalejatel on võimalus kaasa mõelda ning jagada tähelepanekuid ja ideid.

Kolm paralleelselt toimuvat töötuba
  1. "Projektide edukas kavandamine ja ellu viimine", Marika Post. Töötoas jagab Marika nippe ja soovitusi, kuidas projekte edukalt planeerida ja plaane ellu viia.
  2. "Pikaajaliste edukate partnersuhete loomine", Vassili Golikov. Töötoas jagab Vassili oma kogemusi riikideüleste pikaajaliste partnersuhete loomisel ja hoidmisel.
  3. "Tööriistad kaasahaaravaks virtuaalseks koostööks", Liina Rajaveer. Töötoas jagab Liina oma kogemusi virtuaalsete ühenduste loomiseks ja hoidmiseks kaugkoostöö vahendite abil.

NB! Sündmusel osalemine on tasuta.
Sündmusele registeerimine on avatud kuni 28.03 kell 00:00

REGISTREERI end osalema siin
Ühine Facebooki sündmusega.ESINEJATE TUTVUSTUS

Evelyn Valtin
Moderaator
Evelyn Valtin on rahvusvahelise koostöö temaatikaga kokku puutunud alates 2004. aastast, kui tudengina asus vabatahtlikuna tegutsema rahvusvahelises üliõpilasorganisatsioonis AIESEC. Koostöö arendamine ja ühiste projektide elluviimine välispartneritega oli osa tema tööst ka Eesti Loomakaitse Seltsis aastatel 2008 - 2013. Tänaseks on Evelyn üle nelja aasta töötanud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahvusvaheliste koostöö suuna Kodanike Euroopa rahastusprogrammi koordinaatorina.
 
Jim Sharman

Jimil on rohkem 25-aasta pikkune inimeste juhendamise kogemus kõigi kolme sektori rahvusvahelistes asutustes. Pärit on Jim Liverpoolist, kuid on elanud ka USA-s, Rootsis, Indias ja Sloveenias. Viimased kolm aastat on ta elanud Eestis. Jim on osalenud mitmes Erasmus + rahastatud projektis. Ta on koordineerinud Teeme Ära ülemaailmse koristuspäeva “World Cleanup Day” raames India ja USA piirkonda ning toetab “Fridays For Future Eesti” (Reeded tuleviku nimel) liikmeid mentorina. Praegu juhib ta rahvusvahelist holisiitilist e-õppe platvormi Skillex OÜs. Oma kõnes jagab ta inspireerivaid lugusid selle kohta, kuidas ühendus ja edukas koostöö võivad muuta unistused sisukaks tegevuseks parema maailma suunas.
 
Marika Post

 
Marika Post töötab Tartu Linnavalitsuse allasutuses Tartu Linnatransport projektijuhina. Varasemalt töötas ta 19 aastat Valga Vallavalitsuses rahvusvahelise projektide juhina keskendudes kultuuri, hariduse, keskkonna ja taristu projektidele. Tartu Linnavalistus osaleb partnerina Kodanike Euroopa programmi 2020. aastal toetust saanud projektis "European voices challenging euroescepticism". Marika on projektijuhina kirjutanud ja viinud ellu üle 50 rahvusvahelise projekti. Edukate projektide elluviimiseks, kuid ka fondidest toetuse saamiseks on oluline projekti põhjalik läbi mõtlemine, oskus planeeritu partneritega kokku leppida ja ka hästi kirja panna. Töötoas jagab Marika oma kogemusele tuginedes soovitusi projektide edukast planeerimisest.  
Vassili Golikov


Vassili Golikov on töötanud Sillamäe Lastekaitse Ühingus aastast 1995 koordineerides mitmeid eelkõige lastele ja noortele suunatud programme sh integratsioonist, demokraatiast ja kultuuridevahelisest suhtlemisest. Sillamäe Lastekaitse Ühing sai Kodanike Euroopa programmist 2020. aastal 150 000 eurot toetust projekti "Towards inclusive and sustainable Europe” ellu viimiseks. Pikaajaliste rahvusvaheliste projektide korraldamine eeldab tihedat ja oskuslikku suhtlust erineva kultuuritaustadega inimestega. Töötoas jagab Vassili oma kogemusi riikideüleste pikaajaliste partnersuhete loomisel ja hoidmisel.  
Liina Rajaveer


Liina Rajaveer töötab Eesti inimõiguste Keskuses mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnas ning koordineerib Eesti mitmekesisuse kokkuleppe võrgustikku. See tähendab palju suhtlemist ja koostööd nii kohalike organisatsioonide kui rahvusvaheliste partneritega. Viimase aasta jooksul on suur osa tööalaseid kohtumisi ja töötubasid toimunud veebis. Kaasahaaravate virtuaalsete kohtumiste korraldamine on pidev õppeprotsess. Töötoas jagab Liina oma kogemusi virtuaalsete ühenduste loomiseks ja hoidmiseks kaugkoostöö vahendite abil. 
Lisa kommentaar

Email again: