Kommenteeri

Kodanike Euroopa projekti PassworLd lõppkonverents

8. - 9. mail toimus Riias Kodanike Euroopa programmi kaudu toetust saanud pagulasteemalise projekti "Gaining experience in the European Union’s refugee migration problem issues, case studies and integration tools development" lõppkonverents, mis andis hea ülevaate temaatikast, selle tagajärgedest ja headest praktikatest.

2016. aasta esimesel poolel käivitatud projekt "Gaining experience in the European Union’s refugee migration problem issues, case studies and integration tools development" ehk "PassworLd" kaasas Eesti, Läti, Leedu, Horvaatia ja Saksamaa ning Euroopa Liidu väliselt ka Bosnia ja Hertsegoviina esindajad.

Eestis lõid projektis kaasa Vao majutuskeskus, Vägeva majutuskeskuse juht, Torma avatud noortekeskus, MISA keelekohvikud, MTÜ Kodanikukoolitus, MTÜ Tugikeskus POWER. Projekti kaas-partner ja Eesti-poolsete tegevuste vastutav läbiviija oli Veronika Nuter.

Kodanike Euroopa programmi Eesti koordinaatoril oli võimalus osaleda Riias toimunud lõppkonverentsil, mis andis väga hea ülevaate temaatikast laiemalt, kui ka projektist endast ja osalenute kogemustest. Projektis osalenud said palju kogemusi teiste riikide näitel ja ideid, mida enda töös rakendada.

Eestis kaasalöönud on ühele meele, et projekte ja koostööd tuleks võimalusel jätkata ja laiendada, kuivõrd lähiaastail ei ole oma aktuaalsust minetamas integratsiooniteema ega ka seda protsessi toetavad tegevusvaldkonnad. Seejuures on just kogukondade tasandil võimalik väga palju teistelt liikmesriikidelt õppida, ise areneda ja saadud kogemusi praktilises igapäevaelus rakendada. Projekti raames valmis põnev lauamäng, mida levitatakse ka edaspidi.

Lisa kommentaar

Email again: