Kommenteeri

Kodanike, võrdsuse, õiguste ja väärtuste (CERV) programmi taotlusvoorud

Programmi 2021 taotlusvoorude info on avaldatud ja osad voorud kandideerimiseks avatud. CERV-programmist rahastatakse õiguse ja põhiõiguste valdkonnas. Tööprogrammist 2021–2022 rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, lapse õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust ning rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist.
Uued meetmed, mis kuuluvad liidu väärtuste alla, tugevdavad õigusriigi ja demokraatliku dialoogi, läbipaistvuse ja hea valitsemistava kaitset ja edendamist, toetades väärtusi ja õigusi edendavate kodanikuühiskonna organisatsioonide võimekust ja suurendades nende suutlikkust kohalikul tasandil; piirkondlikul, riiklikul ja riikidevahelisel tasandil.

Taotlusvoorud 2021

2021. aasta taotlusvoourud avatud portaalis Funding and Tenders :


Milleks?
Rahastamiseks sobivad paljud tegevused: koolitused, võimekuse suurendamine, heade tavade vahetamine, teadlikkuse tõstmine ja meediakampaaniad, küsitlused, uuringud ja analüütilised tegevused.

Kellele?
EL rahalise toetuse saamiseks kutsutakse esitame projekte ELi liikmesriikide riigiasutusi ja organisatsioone.

Millal?
Taotlusvoorud eesmärkide, tegevuste ja eelarvega seotud teabega on nüüd avaldatud portaalis "Funding & tender". Taotlusvoorude juurde on märgitud taotluste esitamise tähtaaeg. 

Lisainformatsiooni Kodanike, võrdsuse, õiguste ja väärtuste programmi kohta saab portaalist "Funding & tender" ja Õiguse peadirektoraadi rahastamisprogrammi veebileht.

Liitu Õiguse peadirektoraadi rahastusvõimaluste uudiskirjaga

Lisa kommentaar

Email again: