Kommenteeri

KUTSE arutelule "Euroopa sotsiaalõiguste sammas: milline on Eesti seisukoht?" 30. septembril

Selle aasta märtsis esitas Euroopa Komisjon kavandi Euroopa sotsiaalõiguste samba loomiseks, mille eesmärgiks on sõnastada olulised põhimõtted Euroopa Liidu liikmesriikide tööturu- ja sotsiaalpoliitika arendamisel. Kas tänased sotsiaal- ja tööturupoliitikad on endiselt asjakohased? Kuidas parimal viisil vastata rahvastiku trendidest ja globaliseerumisest tingitud väljakutsetele tööturul? Kuidas saavutada ühtsem sotsiaalkaitsepoliitika euroala riikides? Millised algatused tuleks ellu viia Euroopa Liidu, millised liikmesriigi tasandil?

Nendel teemadel arutavad:

Jordi Curell Gotor, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi direktor

Rait Kuuse, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

Andres Võrk, TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik

Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees

Ago Tuuling, TALO juhatuse esimees

Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Maris Jõgeva, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja

Arutelu on osa avalikust konsultatsioonist Euroopa sotsiaalõiguste samba ettepaneku kohta ning arutelu tulemused on sisendiks Eesti seisukohtade kujundamisel.

Arutelu töökeeled on inglise ja eesti keel (sünkroontõlke võimalus). Lingid arutelu aluseks olevatele dokumentidele leiate allpool.

Kutsume Teid nendel teemadel arvamust avaldama reedel, 30.septembril algusega kell 10.30 Euroopa Liidu infokeskuses (Rävala pst 4, sissepääs Laikmaa tänavalt).

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt teisipäevaks, 20. septembriks aadressil: http://tinyurl.com/2016-09-30-ELsotsiaalsammas


Lugupidamisega,

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Sotsiaalministeerium

Eesti Ametiühingute Keskliit

Eesti Tööandjate Keskliit

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO)

Eesti Puuetega Inimeste Koda

 

Arutelu aluseks olevad dokumendid:

 

Komisjoni teatis: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF

 

Lisa teatise juurde: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF

 

Taustainfo-töödokument: https://circabc.europa.eu/sd/a/bc17e13d-5638-426f-adc5-9fec3869356e/ET_SWD(2016)%2051.pdf

 

Avalikul konsultatsioonil osalemine: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=et&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes

 

Lisainfo:

Katrin HÖÖVELSON
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Rävala 4, 10143 Tallinn, Eesti
Tel: (+372) 626 4404

E-post: Katrin.Hoovelson@ec.europa.eu

Lisa kommentaar

Email again: