Kommenteeri

Läänemeremaade kontaktseminaril tehti algust oluliste projektidega VIDEO ja GALERIID

17. - 19. septembril toimus seitsmes Läänemeremaade kontaktseminar, mis tõi kokku üle kuuekümne huvilise kaheksast riigist sooviga luua parem koostöö riikide üleselt ja Kodanike Euroopa rahastusprogrammi võimalusi kasutades lahendada edukamalt aktuaalseid probleeme ühiskonnas. Seminari jooksul loodi uusi kontakte, arendati projektide ideid ja leiti partnereid.

Tänavu võtsid kontakseminarist osa Ede Teinbas Lääne-Harju Koostöökogust, Katrin Maiste Eesti Instituudist, Kristina Mänd vabaühendusest Mondo, Mailis Alt Viimsi Vallavalitsusest ja Sander Jürisson Eesti Meremuuseumist. Seminaril osalejad olid lisaks Eestile ka Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, Poolast ja Saksamaalt. 


"Minul on koordinaatorina väga hea meel, et meie osalejad seminaril aktiivselt kaasa lõid. Nad kasutasid loodud võimalusi kontaktide ja partnerite leidmiseks ning ideede genereerimiseks ja arendamiseks. Usun, et seminarist oli nii osalejatele endile kui ka asutustele, mida nad esindasid ka pikemaajaline positiivne mõju," ütles Evelyn Valtin, Kodanike Euroopa koordinaator Eestis.

Lühivideo kontaktseminarist
(avaneb eraldi lehel) Ede Teinbas Lääne-Harju Koostöökogust: “Kontaktseminari suurim kasu seisnes – nagu selle nimigi otseselt ütleb – kontaktide saamises. Usun, et kontaktseminaril on suurem mõõde kui vaid see, mitu projektitaotlust seminaril osalenud partnerite poolt konkreetses rahastusmeetmest esitatakse või toetust saab. Piirkondlikud kontaktid võimaldavad lisaks Kodanike Euroopa programmile vahetada infot ja teha koostööd ka muudes valdkondades. Kuid teisalt võimaldavad saadud teadmised programmi kohta kaasata siia teadlikumalt ka oma varasemad koostööpartnerid.”

Katrin Maiste Eesti Instituudist: "Seminarilt sain palju uusi tuttavaid, aga ennekõike kasutasin võimalust, et kuulata teisi osalejaid, mida nemad teevad. Ma kuulsin näiteks Poola osalejalt tema tööst vaimupuudega inimestega, Soome tuttav rääkis pühendumisest probleemsete noorte nõustamisele, Taanist kuulsin piirialadel elavate inimeste kultuurist ja palju muud. Mõne mõttega sai rohkem kaasa minna ja asuda ühisprojekti kavandama, teised oli lihtsalt pildid elust, inimestest ja nende valukohtadest, millest mina varem nii palju ei teadnud.

Kokkuvõttes tõdesin, et ühiselt saab mõnegi idee ellu viia, kuid selleks on vaja väga head ettevalmistutst, tahet ja palju aega. Tasub küsida nõu, lugeda juhendeid ja leida abilisi, et projekt saaks Euroopa rahastuse. Samas on õnnestumiste protsent paraku väga väike ja algajal on isegi väga hea projektiga raske võistelda kogemustega projektikirjutajatega. Kuid just sellised seminarid aitavad ka algajatel saada õnnestujateks!

Suur tänu KÜSKIile võimaluse eest uusi kogemusi ja tuttavaid leida! "


Fotogaleriid
(avanevad eraldi lehel)


Lisa kommentaar

Email again: