Kommenteeri

Rahvusvaheline koostöö kui võimalus ideede ellu kutsumiseks

15. märtsil Narva Vaba Lava Teatrikeskuses Sillamäe Lastekaitseühingu, AMATEO võrgustiku ja mitmete teiste partneritega koostöös toimunud rahvusvahelise konverentsi „Connect 2019 Estonia“ raames jagasid eksperdid ja praktikud oma kogemusi ja mõtteid rahvusvahelise koostöö teemadel. Sündmust iseloomustab hästi ühe kuulaja mõte: "Kui meil on lahendused, siis võib öelda, et tegemist ei ole probleemiga!". Loe edasi
Püüdsin selle mõtte Kodanike Euroopa programmi koordinaatorina kinni. Tõepoolest, kui meil on olemas lahendus või veel parem, lausa mitu, siis kas ikka on tegu probleemiga?Tasub võtta proaktiivne hoiak ja teha järgmine samm - asuda tegutsema. Täpselt sel moel nagu võimalused käesoleval hetkel on. Suure tõenäosusega avaneb edasi liikudes teisigi võimalusi "probleemi" lahendada. 

Foto: Evelyn Valtin

Connect 2019 Estonia
konverentsi raames arutasid oma valdkonna eksperdid ja praktikud, kuidas rahvusvaheline koostöö aitab ellu viia häid ideid ja luua ühiskonnas muudatusi. Koos Kodanike Euroopa programmi koordinaatorriga osales paneeldiskussioonis Loov Euroopa programmi koordinaator Merilin Laager,  kultuurantropoloog Jade Schiff,  Hollandi Leewarden linna esindaja Sjoerd Bootsma, Kultuuriministeeriumi rahvusvahelise koostöö nõunik Heili Jõe ning Külli Hansen ja Kalle Paas Tartu Linnavalitsusest. Diskussiooni modereeris  Guiido Bosua ja Sillamäe Lastekaitseühingu programmide ja koostöö juht Vassili Golikov.Aga kuidas ikkagi siis alustada?
Üheselt jäi kõlama mõte, et võimalusi tegevustele toetust saada on mitmeid ja rahastusfondid toetavad väga erinevaid ideid. Näiteks Loov, Euroopa, Kodanike Euroopa ja Euroopa Kultuuripealinn programmid on seotud (rahvusvahelise) koostöö projektide toetamisega eekõige Euroopa siseselt. Näiteks toetatakse projekte, mis on seotud kultuurisündmustega ning Euroopas Liidu mineviku, oleviku ja tuleviku aktuaalsete teemadega.

Kõige olulisem on leida teema või valdkond, mis endale huvi pakub ja kõnetab. Tasub võtta ühendust organisatsioonidega ja käia sündmustel, kus liiguvad teised teemast huvitatud või juba aktiivselt seotud praktikud. See aitab luua uusi kontakte ja suurendada oma võrgustikku. Koos motiveeritud partneritega on võimalik palju rohkem ära teha ja kasutada tegevuses ka teiste oskusi. Vabatahtlikuna organisatsioonis tegutsemine võib luua suure lisaväärtuse.

Peamised väljakutsed, mida rahvusvahelise koostöö tegemise juures välja toodi, olid seotud inimeste kultuurilise tausta erinevustega ja kommunikatsiooniga üldisemalt. Need takistused on ületatavad või vähendatavad, mida paremini me partnerite kultuurilist  tausta tundma õpime ja samuti häid suhtlusoskusi kasutame. Mõistame üksteist paremini ja räägime vähem üksteistest mööda. See peaks olema muidugi kõigi partnerite eesmärk ja praktika. 

Foto: Eduard Zentsik

Lisaks Kodanike Euroopa programmi tutvustamisele ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahvusvaheliste konkursside võimaluste huvilistele lähemale viimisele pean väga oluliseks võimalust kohtuda teiste valdkonna ekspertidega. Suurepärane on peale esinemist jätkata põnevaid arutelusid, leida koostöö võimalusi ja viia vestluskaaslasi kokku teiste kontaktidega. 

Sündmus ei piirdunud vaid konverentsiga. Kohalikud noored ja väliskülalised said osa loovatest töötubadest ja etendustest. Toimus AMATEO võrgustiku juhtkonna ja liikmete kohtumine, mida viidi läbi rahvusvahelise euroopa amatöörkunstide nädala „European Week of Amateur Arts“ raames. Samuti kuulutati välja kandideerimine iga aastasele konkursile „ Amateo Award“ ja tähistati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva täitumist.

Foto: Evelyn Valtin

Lisa kommentaar

Email again: