Kommenteeri

SALTO PI Erasmus+ projektilaboris arendasid noored projektiideid ja tutvusid rahastusfondidega

30. augustil tutvustas Kodanike Euroopa koordinaator programmi noortele ja noorsootöötajatele suunitletud projektilaboris. Laborisse tuli Euroopast ja mujalt riikidest ligi 40 aktiivset noorsootöötajat ja noorte esindajat, et projektilabori raames täiendada oma teadmisi Media & Information Literacy & Critical Thinking kontseptsiooni ja partimate praktikatega.

Projektilabori raames töötati välja ka projektid, mis olid eelkõige suunitletud praegusel ajal kriitilisematele teemadele ning millele saab küsida toetust erinevatest Euroopa fondidest.    

Programmi võimalustest oli taaskord hea rääkida, sest rahvusvaheliste osalejate seas oli huvi, küsiti täpsustavaid küsimusi ja uuriti võimalusi programmidevaheliseks koostööks. 


Samuti käis Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator Ksenia Gutnitšenko Avatud Eesti Fondist tuvustamas erinevaid taotlusvõimalusi. Aktiivsete Kodanike Fondi Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Täpsemalt saab Aktiivsete Kodanike Fondi rahastusvõimaluste kohta lugeda www.acf.ee koduleheküljelt.

Foto: vasakul Evelyn Valtin, paremal Ksenia Gutnitšenko

SA Archimedes struktuuriüksus SALTO PI (SALTO-YOUTH Participation & Information Resource Centre) tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega. Lisainfo SALTO PI kodulehelt või Facebooki lehelt.


Lisa kommentaar

Email again: