Kommenteeri

Sillamäe Lastekaitse Ühing sai programmist toetust

Sillamäe Lastekaitse Ühing sai Kodanike Euroopa programmi 2020. aasta kodanikuühiskonna projektide meetme voorust toetust 150 000 eurot, et viia partneritega ellu projekti "Kaasava ja jätkusuutliku Euroopa poole" ("Towards inclusive and sustainable Europe"). 

Kokku laekus sellesse meetmesse 571 projekti. Toetus eraldati toetus vaid 33le projektile kogusummas 4 478 950 eurot. Loe uudisest edasi projekti tegevuste ja oodatavate tulemuste kohta.

Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust sisserändajate ja vähemuste täieliku kaasamise tähtsusest kodanikuühiskonda ning tagada, et nad mõistaksid ja hindaksid inimeste erinevate maailmavaadete, tavade ja eluviiside normaalsust. Lisaks on projekti eesmärk toetada rändajate ja vähemuste kogukondi nende õiguste ja kohustuste teostamisel ühiskonnas.Projekti tegevused hõlmavad järgmist:

-         kuus avalikku arutelu partnerriikides teemadel, mis esitavad väljakutseid vähemustele / sisserändajatele ja meie ühiskonnale,

-         meediakampaania häbimärgistamise ja sihtrühmade kaasamise / integreerimise olulisuse vastu võitlemiseks,

-         projekti keskseks sündmuseks on aktiivse kodakondsuse nädal, millel on väga mitmekesine kava.

Aktiivse kodakondsuse nädal sisaldab: kontserte, kultuuridevahelist laata, loomingulisi töötubasid ja rahvusvahelist konverentsi. Selle ürituse ümber on meie eesmärk luua mitteametlik võrgustik organisatsioonidest, valitsusasutustest ja aktiivsetest kodanikest, kes töötavad kohapeal koos sisserändajate ja vähemustega.


Projekti partnerid on Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Belgia, Saksamaa, Holland, Hispaania, Portugal, Slovakkia ja Kreeka. Kokku osaleb projektis 505 inimest.


Tulemused:

-         Euroopa aruanne sisserändajate ja vähemuste olukorra kohta meie ühiskonnas ning vajalike muudatuste kohta ELi poliitikas (tuginedes avalike arutelude / küsitluste tulemustele ja ekspertarvamustele) koos praktiliste lahendustega.

 -         Veebiressurss, mille oleme nimetanud kultuuridevaheliseks kodanikuvõrgustikuks. See on mõeldud platvormina kogu Euroopas tegutsevate organisatsioonide / aktiivsete kodanike võrgustiku loomiseks, mis tegelevad rändajate / vähemuste probleemidega ühiskonna erinevatel tasanditel, kuid peamiselt propageerimise, inimõiguste, kultuuri või hariduse valdkonnas.

 -         Võimestatud ja sallivad Euroopa kodanikud.

Lisateave projekti kohta aadressilt sustainableurope.eu  (avaldatakse 1. märtsil 2021).


Lisa kommentaar

Email again: