Kommenteeri

Taotluste vastuvõtmine 2018. aasta esimeseks vooruks on avatud!

Kodanike Euroopa ajaloolise mälu, sõpruslinnade, linnavõrgustike ja kodanikuühiskonna projektide 2018. aasta esimesest vooru  meetmetest saavad taotleda rahastust kõik programmis abikõlblikud organisatsioonid. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2018 kell 12.00 CET aja järgi.
Kodanike Euroopa programm on mõeldud Euroopa Liidu kodanikele nende kaasamiseks liidu tegevusse ning ühiste arusaamade kujundamiseks Euroopa Liidu ajaloost, väärtustest ning kultuurilisest rikkusest.

Programmi eesmärkide ning suundade ja meetmete prioriteetidega, saab tutvuda veebilehe alajaotusest "toetused" ja taotlemine on lahti kirjeldatud alajaotuses "taotlemine".

1. veebruail
1.1   Euroopa ajalooline mälu
Projektid kajastavad totalitaarsete režiimide põhjusi ja tulemeid Euroopa kaasaegses ajaloos ning lähiajaloo võtmesündmusi, väärtustades Euroopa Liidu mitmekesist minevikku, ühiseid väärtusi ning eesmärke.

Organisatsiooni liik: kohalikud või piirkondlikud omavalitsused või mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid ja ohvrite ühendused ning kultuuri-, noorte-, haridus-ja teadusorganisatsioonid, sõpruslinnade ühendused.

Maksimaalne toetus: 100 000€Taotlustähtaeg: iga aasta 1. märtsil.

Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. augustist järgneva aasta 31. jaanuarini.
Maksimaalne kestus: 18 kuud
Minimaalne osalevate riikide arv: 1*
*prioriteetsed on rahvusvahelised projektid
Tutvu Euroopa ajaloolise mälu meetmete võimalustega Euroopa Komisjoni veebilehel.

2.1 Sõpruslinnad (*ka kohalikud omavalitsused jt. Vt osalevad organisatsioonid)
Meede toob kokku kodanikke ja eksperte Euroopa linnadest ja omavalitsustest Euroopa Liidule oluliste teemade ümber, et edendada osalemist poliitilistes protsessides, arendada ühiskondlikku aktiivsust, vabatahtlikku tegevust, kodanike teadlikkust.

Organisatsiooni liik: Linnad/omavalitsused või nende sõpruskomiteed või muud kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud.

Maksimaalne toetus: 25 000€Taotlustähtaeg:
Iga aasta 1. märtsil.
Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. juulist kuni järgneva aasta 31. märtsini  
Iga aasta 1. septembril. 
Projektid peavad algama vahemikus: järgneva aasta 1. jaanuar kuni 30. september
Maksimaalne kestus: 21 päeva
Minimaalne osalevate riikide arv: 2 
Projektis peab osalema omavalitsusi vähemalt kahest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik.
Minimaalne kutsutud külaliste arv: 25

Tutvu sõpruslinnade meetmete võimalustega
Euroopa Komisjoni veebilehel.

2.2 Linnavõrgustikud (*ka kohalikud omavalitsused jt. Vt osalevad organisatsioonid)
Meede on mõeldud pikaajalisema koostöö edendamiseks ja jätkusuutlike projektide algatamiseks ühist huvi pakkuvatel teemadel ning heade tavade vahetamiseks.

Organisatsiooni liik/taotlejad: • linnad/omavalitsused või nende sõpruskomiteed või võrgustikud; • muude tasandite kohalikud/piirkondlikud omavalitsused; • kohalike omavalitsuste liidud/ühendused; • kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud. Lisaks taotlejatele võivad projektide partnerid olla mittetulunduslikud kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Maksimaalne toetus: 150 000€Taotlustähtaeg:
Iga aasta 1. märtsil.
Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini.

Iga aasta 1. septembril.
Projektid peavad algama vahemikus: järgneva aasta 1. jaanuar kuni 30. juuni.
Maksimaalne kestus: 24 kuud
Minimaalne osalevate riikide arv: 4
Projektis peab osalema omavalitsusi vähemalt neljast rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik.
Minimaalne korraldavate ürituste arv: 4
Minimaalne kutsutud külaliste osakaal: 30%

Tutvu linnavõrgustike meetmete võimalustega
Euroopa Komisjoni veebilehel.


2.3 Kodanikuühiskonna projektid
Projektid kaasavad kodanikke ja edendavad riikidevahelist partnerlust ja võrgustikke, soodustades osalemist Euroopa Liidu poliitika kujundamise protsessides arutelude, arvamuste kogumise ja levitamise ning heade praktikate vahetamise kaudu.

Taotlejad: mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuurija teadusasutused. Partnerid: kohalikud/piirkondlikud omavalitsused või mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuuri- ja teadusasutused ning sõpruslinnade komiteed ja võrgustikud.

Maksimaalne toetus: 150 000€Taotlustähtaeg: Iga aasta 1. märtsil.

Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. augustist järgneva aasta 31. jaanuarini.
Maksimaalne kestus: 18 kuud
Minimaalne osalevate riikide arv: 3
Projektis peavad osalema organisatsioonid vähemalt kolmest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik. Tegevus peab toimuma mõnes rahastamiskõlblikest riikidest.

Tutvu kodanikuühiskonna meetmete võimalustega Euroopa Komisjoni veebilehel.


Küsimuste korral võta ühendust:

Evelyn Valtin
Mob: +372 513 3656
E-post: evelyn@kysk.ee
Lisa kommentaar

Email again: