Kommenteeri

Taotluste vastuvõtmine 2018. aasta teiseks vooruks on avatud!

Kodanike Euroopa 2018. aasta teine taotluste vastu võtmise voor on avatud. Taotlusi saab esitada demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse tegevussuuna sõpruslinnade ja linnavõrgustike meetmesse. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. september 2018 kell 12.00 CET aja järgi. Loe edasi, millised on vooru eesmärgid, kui pikalt kestvaid projekte toetatakse,  mis on maksimaalne toetuse suurus ning teistest olulistest tingimustest.
Tutvu allpool toodud tegevussuuna ja prioriteetidega ning vooru meetmetega. Enne taotlemise alustamist tutvu põhjalikumalt meetmetega, taotlemisprotsesi ja programmijuhisega Kodanike Euroopa taotlemise alamlehe kaudu.

Demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse tegevussuund

Suuna raames toetatakse tegevusi, mis hõlmavad kodanikuosalust selle sõna kõige üldisemas tähenduses ja keskenduvad eelkõige liidu poliitikaga otseselt seotud tegevustele, osalemaks konkreetselt liidu poliitika kujundamise protsessis programmi eesmärkidega seotud valdkondades. 

Tegevussuuna raames tegeletakse ka projektide ja algatustega, mis arendavad vastastikuse mõistmise, kultuuridevahelise õppimise, solidaarsuse, ühiskondliku aktiivsuse ja vabatahtliku tegevuse võimalusi liidu tasandil. 

Demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse suuna konkreetsed prioriteedid on 2016.-2020. aastateks järgmised:

  • Euroskeptitsismi mõistmine ja sellega seotud arutelud
  • Solidaarsus kriisiajal
  • Võitlus sisserändajate häbimärgistamise vastu ning vastupropaganda väljatöötamine kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamiseks
  • Euroopa kultuuripärandiaasta 2018

Sõpruslinnade meede

Sõpruslinnade meetme eesmärk on toetada projekte, mis koondavad programmi eesmärkidega kooskõlas olevate teemade ümber suure hulga kodanikke sõpruslinnadest, kusjuures arvestatakse mitmeaastaseid prioriteete. 

Taotlusi saavad esitada linnad ja kohalikud omavalitsused või nende sõpruskomiteed või muud kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud.

Maksimaalne toetus: 25 000€
Maksimaalne kestus: 21 päeva

Minimaalne osalevate riikide arv: 2 
Projektis peab osalema omavalitsusi vähemalt kahest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik.
Minimaalne kutsutud külaliste arv: 25 

Tutvu sõpruslinnade avatud vooruga ka Euroopa Komisjoni veebilehel.

Linnavõrgustike meede

Omavalitsused ja ühendused, kes töötavad koos mõne pikaajalise väljavaatega ühise teemaga, võivad soovida arendada linnade võrgustikku, et oma koostööd jätkusuutlikumaks muuta. Ühist huvi pakkuvate küsimustega tegelevad omavalitsuste võrgustikud on oluline vahend heade tavade vahetamiseks.

Taotlusi saavad esitada linnad ja kohalikud omavalitsused või nende sõpruskomiteed või võrgustikud. Samuti muude tasandite kohalikud/piirkondlikud kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste liidud/ühendused, kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud. Lisaks taotlejatele võivad projektide partnerid olla mittetulunduslikud kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Maksimaalne toetus: 150 000€
Maksimaalne kestus: 24 kuud

Minimaalne osalevate riikide arv: 4
Projektis peab osalema omavalitsusi vähemalt neljast rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik.
Minimaalne kutsutud külaliste osakaal: 30%

Tutvu linnavõrgustike avatud vooruga ka Euroopa Komisjoni veebilehel.

Küsimuste korral võta ühendust:

Evelyn Valtin
Mob: +372 513 3656
E-post: evelyn@kysk.ee


Lisa kommentaar

Email again: