Kommenteeri

Taotluste vastuvõtmine 2019. aasta tähtaegadeks on avatud!

Kodanike Euroopa programmis on käesoleval aastal kolm taotlustähtaega -  1. veebruar, 1. märts ja 2. september. Ajaloolise mälu, sõpruslinnade, linnavõrgustike ja kodanikuühiskonna projektide taotlusvormid on allalaetavad ja täidetavad. Loe edasi ja saa teada, milliseid projekte tähtaegadeks oodatakse.

Kodanike Euroopa rahastusprogramm toetab projekte, mida tehakse rahvusvaheliselt koostöös mitme riigi partneritega. Korraldada saab seminare, konverentse, avalikke arutelusid ja näituseid. Samuti viia läbi teadusuuringuid ning kasutada mitteformaalse hariduse meetodeid.

Rahastusprogramm toetab ettevõtmisi, mis toetavad meie ajaloolist mälu ja teadmisi ühistest väärtustest või aitavad meil osaleda Euroopa Liidu teemades.

Programmi eesmärkide ja prioriteetidega ning suundade ja meetmetega, saab põhjalikumalt tutvuda veebilehe alajaotusest "Toetused" ja taotlemine on lahti kirjeldatud alajaotuses "Taotlemine". Enne taotluse täitma asumist tasub tutvuda nii programmijuhendi (est, eng) kui ka korduma kippuvate küsimustega. Partnerotsingud leiad siit.

Edasi on toodud kõikide meetmete kohta üldine teave ja viited lisainfoni. 


Taotlustähtaeg 1. veebruar 2019 kell 12.00 CET 

Oodatud on Euroopa ajaloolise mälu ja sõpruslinnade meetmete taotlused.
1.1   Euroopa ajalooline mälu
Projektid kajastavad totalitaarsete režiimide põhjusi ja tulemeid Euroopa kaasaegses ajaloos ning lähiajaloo võtmesündmusi, väärtustades Euroopa Liidu mitmekesist minevikku, ühiseid väärtusi ning eesmärke.

Organisatsiooni liik: kohalikud või piirkondlikud omavalitsused või mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid ja ohvrite ühendused ning kultuuri-, noorte-, haridus-ja teadusorganisatsioonid, sõpruslinnade ühendused.

Maksimaalne toetus: 100 000€Taotlustähtaeg: 
1. veebruar 2019, 3. veebruar 2020

Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. september kuni 28. veebruar 2020 / 29. veebruar 2021.
Maksimaalne kestus: 18 kuud
Minimaalne osalevate riikide arv: 1*
*prioriteetsed on rahvusvahelised projektid
Tutvu Euroopa ajaloolise mälu meetmete võimalustega alamlehel "Toetused" ja ka Euroopa Komisjoni veebilehel

2.1 Sõpruslinnad (*ka kohalikud omavalitsused jt. Vt osalevad organisatsioonid)
Meede toob kokku kodanikke ja eksperte Euroopa linnadest ja omavalitsustest Euroopa Liidule oluliste teemade ümber, et edendada osalemist poliitilistes protsessides, arendada ühiskondlikku aktiivsust, vabatahtlikku tegevust, kodanike teadlikkust.

Organisatsiooni liik: Linnad/omavalitsused või nende sõpruskomiteed või muud kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud.

Maksimaalne toetus: 25 000€Taotlustähtaeg:
1. veebruar 2019, 3. veebruar 2020 
Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. juulist kuni järgneva aasta 31. märtsini  
2. september 2019, 1. september 2020 
Projektid peavad algama vahemikus: järgneva aasta 1.veebruar kuni 31. oktoober
Maksimaalne kestus: 21 päeva
Minimaalne osalevate riikide arv: 2 
Projektis peab osalema omavalitsusi vähemalt kahest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik. Tegevus peab toimuma mõnes projektis osalevatest rahastamiskõlblikest riikidest.
Minimaalne kutsutud külaliste arv: 25
„Kutsutud osalejad” on rahastamiskõlbliku partneri või rahastamiskõlblike partnerite saadetud rahvusvahelised osalejad.
Tutvu sõpruslinnade meetmete võimalustega alamlehel "Toetused" ja ka Euroopa Komisjoni veebilehel.


Taotlustähtaeg 1. märts 2019  kell 12.00 CET

Oodatud on linnade võrgustike meetme taotlused
2.2 Linnade võrgustikud (*ka kohalikud omavalitsused jt. Vt osalevad organisatsioonid)
Meede on mõeldud pikaajalisema koostöö edendamiseks ja jätkusuutlike projektide algatamiseks ühist huvi pakkuvatel teemadel ning heade tavade vahetamiseks.

Organisatsiooni liik/taotlejad: • linnad/omavalitsused või nende sõpruskomiteed või võrgustikud; • muude tasandite kohalikud/piirkondlikud omavalitsused; • kohalike omavalitsuste liidud/ühendused; • kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud. Lisaks taotlejatele võivad projektide partnerid olla mittetulunduslikud kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Maksimaalne toetus: 150 000€Taotlustähtaeg:
1. märts 2019, 2. märts 2020.
Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. september kuni 28. veebruar 2020 / 29. veebruar 2021.

2. september 2019, 1. september 2020 
Projektid peavad algama vahemikus: järgneva aasta 1. märts kuni 31. august.
Maksimaalne kestus: 24 kuud
Minimaalne osalevate riikide arv: 4
Projektis peab osalema omavalitsusi vähemalt neljast rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik. Tegevus peab toimuma mõnes rahastamiskõlblikest riikidest.
Minimaalne korraldavate ürituste arv: 4
Minimaalne kutsutud külaliste osakaal: 30%
Tutvu linnavõrgustike meetmete võimalustega alamlehel "Toetused" ja ka Euroopa Komisjoni veebilehel.


Taotlustähtaeg 2. september 2019  kell 12.00 CET

Oodatud on kodanikuühiskonna projektide ning samuti sõpruslinnade ja linnade võrgustike meetmete taotlused.
2.3 Kodanikuühiskonna projektid
Projektid kaasavad kodanikke ja edendavad riikidevahelist partnerlust ja võrgustikke, soodustades osalemist Euroopa Liidu poliitika kujundamise protsessides arutelude, arvamuste kogumise ja levitamise ning heade praktikate vahetamise kaudu.

Taotlejad: mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuuri ja teadusasutused. Partnerid: kohalikud/piirkondlikud omavalitsused või mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuuri- ja teadusasutused ning sõpruslinnade komiteed ja võrgustikud.

Maksimaalne toetus: 150 000€Taotlustähtaeg:
2. september 2019, 1. september 2020   
Projektid peavad algama vahemikus: järgneva aasta 1. märts kuni 31. august.
Maksimaalne kestus: 18 kuud
Minimaalne osalevate riikide arv: 3
Projektis peavad osalema organisatsioonid vähemalt kolmest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik. Tegevus peab toimuma mõnes rahastamiskõlblikest riikidest.
Tutvu kodanikuühiskonna projektide meetme võimalustega alamlehel "Toetused".

Küsimuste korral võta ühendust:

Evelyn Valtin
Mob: +372 513 3656
E-post: evelyn@kysk.ee


Lisa kommentaar

Email again: