Kommenteeri

Võõrapelgus tuleneb inimlikust hirmust ja kogemuse puudumisest!? Muljeid Arvamusfestivalilt ja arutelude salvestused

09.-10. augustil toimus Paides seitsmes Arvamusfestival, mis tõi kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast. Väärtuste alal puudutasid arutelud võõra- ja teistsugusepelgust nii töökeskkonnas kui ka ühiskonnas laiemalt.

Laura Eelmaa (Tieto), Mihkel Tammo (Estanc), Piret Mårtensson (Kaubamaja) ja Kelly Grossthal (EIK) rääkisid sellest, kuidas jõuavad ühiskondlikud arutelud ja konfliktid töökeskkonda ning mida selle kõigega peale hakata. Arutelu kokkuvõtet saab lugeda Eesti Inimõiguste Keskuse kodulehe uudisest.

Võõrapelguse laiemat mõju tulevikule nii hariduse, tööturu kui maine mõttes arutasid omavahel Eero Loonurm (SA Archimedes), Regina Valge (Arvato FS), Ilmar Raag ja Annely Tank (Rahvusvaheline Maja). Arutelu käigus jagatud mõtteid kirjutas üles Delfi.

Kõiki Väärtuste ala arutelusid saab järele kuulata Arvamusfestivali Soundcloudist

Foto: Evelyn Valtin, arutelu "Võõrahirm – kahjulik Eesti mainele, ettevõtlusele ja haridusmaastikule?"


Võõrapelgus tuleneb inimlikust hirmust ja kogemuse puudumisest!? 


Kodanike Euroopa programmi eesmärgiks on toetada demokraatlikku kaasatust ja kodaniku algatust. Prioriteetideks on muu hulgas kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamine ning võitlus sisserändajate ja vähemusrühmade häbimärgistamise vastu, samuti solidaarsuse edendamine kriisi ajal.

Lisa kommentaar

Email again: